Alaj mi smo 1.e Elita...
 
Početna stranicaCalendarFAQPretraľnikČlanstvoKorisničke grupeRegistracijaLogin

Share | 
 

 Virusi i bakterije

Go down 
Autor/icaPoruka
Stjepan
Admin
avatar

Posts : 7
Join date : 22.03.2010
Age : 24

PostajNaslov: Virusi i bakterije   pon oľu 22, 2010 7:56 pm

Malo ponavljanja, stavim uskoro cijeli file...VIRUSI

Što prikazuje slika A i B ?
Slika A i B prikazuju viruse
Kojeg su reda veličine navedene čestice ?
Virusi su čestice žive tvari reda veličine od 20 – 450 nm. Mogu se vidjeti isključivo elektronskim mikroskopom.
Zašto i kada su virusi neživi?
Virusi su neživi kada su samostalni jer kristaliziraju, nema izmjene tvari i energije niti umnažanja.
Zašto i kada su virusi živi?
Virusi su živi kada su na ili u živoj stanici, jer koriste njene organele da bi se umnažali i imali izmjenu tvari i energije. Oni su obligatni (obavezni) celularni paraziti.
Po građi kojoj skupini pripada virus pod A ?
Crtežom A prikazan je jednostavni virus.
Opiši djelove slike pod A: a – kapsida
b – nukleinska kiselina (DNA ili RNA)
c – matriks
Po građi kojoj skupini pripada virus pod B ?
Crtežom B prikazan je složeni virus.
Opiši djelove slike pod A: a – kapsida
b – nukleinska kiselina (DNA ili RNA)
c – matriks
d – omotač (po građi sličan membrani stanice)
Što gradi kapsidu ?
Kapsidu grade manje proteinske podjedinice ili kapsomere.
Kako se djele virusi s obzirom na građu kapside ?
S obzirom na građu kapside virusi se dijele na HELIKALNE (kapsida je spiralna) i na POLIEDARSKE viruse (20 ploha oblika jednakostraničnog trokuta, 30 bridova i 12 vrhova.
Podjeli viruse prema domadaru ?
Prema domadaru virusi se dijele na: biljne, životinjske, humane i bakterijske (bakteriofag)
Navedi primjere:
Biljni virus: virus mozaične bolesti duhana TMV
Životinjski virus:virus bjesnoće, virus ptičje gripe
Humani virus:HPV, polio virus(dj. paraliza),HIV
Kako nazivamo bolesti uzrokovane virusima i navedi primjere.
Bolesti uvjetovane virusima se nazivaju viroze. Gripa, vodene kozice, ospice, hepatitis, herpes, rubeola, mumps (zaušnjaci), velike boginje, dj. paraliza, HPV, AIDS, SARS, mononukleoza, ptičja gripa.
Što je serum?
Serum su gotova protutijela koja se injektivno ubrizgavaju u već zaražen organizam.
Što je cijepivo?
Cjepivo je injektivno ubrizgavanje u zdrav organizam, mrtih ili živih , ali oslabljenih virusa koji ne mogu izazvati bolest, ali mogu izazvati imunološku reakciju stvaranja protutijela koja ostaju u imunoj memoriji.


Koji virus prikazuje crtež A ? Crtež A prikazuje bakteriofag.
Opiši njegovu građu: 1 – kapsida
2 – DNA
3 – vrat
4 – pipci
5 – završna pločica
Građom kapside kojoj skupini virusa pripada virus pod A ? Virus pod A –bakteriofag pripada skupini kombiniranih virusa, jer ima poliedarsku glavu i helikalni vrat.
Koji virus prikazuje crtež B ? Crtež B prikazuje virus mozaične bolesti duhana - TMV.
Opiši njegovu građu: 6 – spiralne kapsomere (kapsida)
7 – RNA
Građom kapside kojoj skupini virusa pripada virus pod B ?
Virus mozaične bolesti duhana je helikalni virus.
Koji virus prikazuje crtež C ? Crtež C prikazuje virus HIV – uzročnik AIDS-a.

Opiši njegovu građu: 8 – RNA
9 – enzim reverzibilna transkriptaza
10 – kapsida
11 – lipidni omotač
12 – glikoproteinska molekula

Na slici je prikazan pokus iz 1892 g. kojim je otkriven virus. Kojem znanstveniku se pripisuje to otkriće ?
Otkriće se pripisuje ruskom botaničaru DIMITRIJ IVANOVSKI.
Koju bolest je znanstvenik proučavao ?
Ivanovski je proučavao mozaičnu bolest na listovima duhana.
Ukratko opiši pokus.
Filtrirao je ekstrakt dobijen iz zaraženih listova duhana (1), kroz porculanski filter (2) koji ne propušta čestice veličine bakterijske stanice. Dobijeni filtrat (3)
nanio je na zdrave biljke koje su se zarazile bolešću. Otkrio je da su čestice uzročnici bolesti manje od do tada poznatih bakterija.
Kojem znanstveniku se pripisuje naziv virus od 1898 g. ?
MARTINUS BEIJERINCK – nizozemskom botaničatu.
Koji znanstvenik je otkrio prirodu virusa i njihovu moć kristalizacije 1933 g.?
WENDELL STANLEYŠto prikazuje slika ?
Slika prikazuje proces umnažanja virusa.
Što je litički ciklus virusa (a) ?
Litički ciklus je umnažanje virusa na račun stanice, koja se nakon toga raspada, uz osobađanje novih infektivnih virusa.
Pojasni lizogenu fazu virusa.(b)
Virusna DNA ili cijeli virus ulazi u stanicu i u njoj određeno vrijem boravi u latentnom tj. pritajenom stanju.

Imenuj etape umnažanja virusa:
1 – ADSORPCIJA –prihvaćanje virusa za membranu stanice
2 – PENETRACIJA – prodiranje virusne DNA ili RNA ili virusa u stanicu
3 – REPLIKACIJA – organeli stanice stvaraju nove virusne DNA ili RNA,
i bjelančevine
4 – MATURACIJA –sazrijevanje novih virusnih čestica
5 – OSLOBAĐANJE- stanica se raspada i iz nje izlaze nove infektivne čestice
virusa -VIRIONI
Što je virion?
Virion je novonastala infektivna čestica virusa.
Što je provirus i navedi primjere ?
Provirus je naziv za latentni (pritajeni virus) – virus herpesa ili virus malih bogilnja.
Što su viroidi , a što prioni, navedi primjere ?
Viroidi su gole molekule nukleinskih kiselina (palež rajčice, ljuštenje kore agruma), dok su prioni složene molekule bjelančevina ( kravlje ludilo, skrepi bolest ovaca).
Kojem tipu virusa pripada HIV virus, objasni?
Virus HIV je retrovirus – RNA virus koji genetičku uputu prenosi obrnutim redosljedom sa RNA na DNA pa bjelančevine , uz enzim reverzibilnu transkriptazu.


BAKTERIJE


Koju vrstu organizma prikazuje crtež ?
Crtež prikazuje bakteriju.
Koji tip stanice prikazuje crtež ?
Bakterijska stanica ima prokariotsku stanicu.
Navedi djelove stanice: 1 – nukleoid
2 – stanična membrana
3 – stanična stijenka
4 – ribosomi
5 – plazmid
6 – citoplazma
7 – pili
8 – bič
Navedi naziv i ulogu strukture stanice pod 1 ?
NUKLEOID – DNA u obliku niti sklupčana i zatvorena u prsten. Nositelj nasljeđa i genetičke upute za sintezu bjelančevina.
Navedi naziv i ulogu strukture stanice pod 7 ?
PILI – tanke niti koje omogućuju bakterijama prihvaćanje za podlogu i rabe se pri konjugaciji kao spolni pili.
Navedi naziv i ulogu strukture stanice pod 5 ?
PLAMID –mala prstenasta DNA molekula, omogućuje preživljavanje u nepovoljnim uvijetima i otpornost bakterija na antibiotike.
Pod brojem 3 je stanična stijenka, koja tvar gradi staničnu stijenku bakterija ?
Tvar koja gradi staničnu stijenku bakterija je PEPTIDOGLIKAN kompleks proteina i ugljikohidrata.
Neke bakterije posjeduju vanjski sluzavi ovoj. Kako se naziva taj ovoj i koja mu je građa ?
Vanjski sluzavi ovoj je GLIKOKALIKS –kompleks proteina i /ili polisaharida, ako je mekan onda je sluzavi ovoj, a ako je tvrd tvori kapsulu.

Koji znanstvenik je uveo metodu bojanja bakterija ? Danski znanstvenik Hans Christian Gram.
Objasni bojanje i kakrakteristike gram + bakterija ?
Gram + bakterije imaju deblji sloj peptidoglikana, jednostavnije građenu staničnu stijenku i bojaju se ljubičasto plavo. Na njih antibiotici lakše i brže djeluju.
Objasni bojanje i kakrakteristike gram – bakterija ?
Gram – bakterije imaju tanji sloj peptidoglikana, dvoslojnu membranu, bojaju se crveno. Na njih teže djeluju antibiotici.
Koju sposobnost imaju neke bakterije u nepovoljnim uvijetima ?
U nepovoljnim uvjetima bakterije se začahure u endosporu , koja sadrži staničnu DNA i malo citoplazme.

Na slici su prikazani oblici bakterija i njihovih kolonija. Navedi oblike.
1- bacili
2- streptobacili
3- koki
4- sarcine
5- diplokoki
6- spirohete
7- streptokoki
8- stafilokoki
9- vibrili (vibrion)
10- spiril


Što prikazuje crtež ? Crtež prikazuje dvojnu diobu bakterija.
Opiši etape razmnožavanja:
1- udvostručavanje DNA u nukleoidu
2- razvlačenje nukleoida i stanice
3- podjela nukleoida na dva dijela
4 –stvaranje poprečnih pregrada
5- nastanak dvije nove genetički identične stanice
Kakve stanice nastaju dvojnom diobom? Nastaju genetički identične stanice ili klonovi
Navedi načine rekombinacije bakterija ?
Konjugacija, transformacija i transdukcija.
Koji je značaj rekombinacije bakterija ?
Rekombinacijom nastaju genetički različite bakterijske stanice.
Opiši konjugaciju.
Dvije bakterijske stanice se spoje u području spolnih pila, tu nastaje citoplazmatski mostić. Jedna bakterijska stanica dio svog nukleoida tj DNA preko mostića predaje u drugu bakterijsku stanicu. Nastaju dvije bakterijske stanice genetički različite , jer imaju različitu količinu DNA.
Što je transformacija, a što transdukcija ?
Transformacija je pretvorba –ulaz DNA iz vanjske okoline, Ttransdukcija je prenošenje – prijenos DNA uz viruse u bakterijsku stanicu.

Kako se djele bakterije s obzirom na uvijete života
Dijele se na aerobne, anaerobne i fakultativne anaerobe.
Što su aerobne, a što anaerobne bakterije, navedi primjere ?
Aerobne žive uz kisik –Mycobacterium tuberculosis (uzročnik TBC-a). Anaerobne su one bakterije koje žive bez kisika – Clostridium tetani (uzročnik tetanusa).
Kakve su bakterije fakultativni anaerobi i navedi primjer ?
Fakultativni aerobi mogu živjeti u uvijetima uz i bez kisika. Escherichia coli.
Kako se djele bakterije s obzirom na način života ?
Dijele se na autotrofne i heterotrofne.
Karakteristike kemosintetskih bakterija.
Kemosintetske bakterije oksidiraju anorganske spojeve da bi dobile energiju koja će uz CO2 uvjetovati sintezu organskih spojeva.
Objasni nitrifikacijske bakterije ?
Žive u tlu i vodi gdje amonijak NH3 oksidiraju u nitrite NO2- (Nitrosomonas) , pa nitrite oksidiraju u nitrate NO3- (Nitrobacter), koje koriste biljke za sintezu aminokiselina
Objasni sumporne bakterije ?
Žive u termalnim vrelima gdje oksidiraju sumporovodik H2S u sulfate SO4- (Beggiatoria)
Kako se dijele saprofitske bakterije ? Saprofiti se dijele na razlagače, bakterije kompostiranja, bakterije vrenja i dušikove bakterije.
Objasni dušikove ili fiksacijske bakterije.
Žive slobodne u tlu (Azotobacter) ili kao simbionti na korijenju viših biljaka (Rhizobium), djeteline, soje ili lucerne. Obavljaju proces fiksacije, vežu (reduciraju) atmosferski dušik N2 u dušične spojeve NH4+, koje koriste biljke za sintezu aminokiselina.
Što je „zelena gnojidba“. Ugibanjem i truljenjem biljaka sa simbiontskim dušikovim bakterijama tlo se prirodno obogaćuje dušikom.
Navedi bakterije vrenja.
Bakterije octenog vrenja – aerobne etanol pretvaraju u octenu kiselinu
– C2H5OH + O2 ---CH3COOH + H2O + E
Bakterije mliječno-kiselinskog vrenja – mliječni šećer laktozu bez kisika u mliječnu kiselinu
-C6H12O6 ----- 2CH3CHOHCOOH +E
Bakterije maslačnog vrenja- glukozu bez kisika pretvaraju u maslačnu kiselinu
-C6H12O6 ----- C3H7COOH + 2CO2 + H2 + E
Nabroji bakterijske infekcije. Bakterijske infekcije: kuga, guba, kolera, angina, tetanus, gangrena, sifilis, gonoreja, botulizam, TBC.....
Kako antibiotici djeluju na bakterije ? Antibiotici spriječavaju sintezu peptidoglikana, na taj način spriječavaju razmnožavanje bakterija.
Definiraj aktinomicete, rikecije, klamidije i mikoplazme.
Aktinomicete su gram – bakterije koje stvaraju antibiotike
Rikecije su oblici između virusa i bakterija, način života kao virusi , oblik i veličina bakterija.
Klamidije su bakterije koje žive isključivo u eukariotskim stanicama
Mikoplazme su bakterije bez stanične stijenke.
Navedi značaj Jeenera, Louis Pasteura, Roberta Kocha i Aleksandra Flemminga.
EDWARD JEENER – 1796.g. cijepljenje kravljim boginjama protiv ljudskih boginja
LOUIS PASTEUR – antraks, bjesnoća, pasterizacija
ROBERT KOCH – Kohov bacil-TBC, sterilizacija
ALEKSANDAR FLEMMING – penicilin -antibiotik
To je pasterizacija, a što sterilizacija ?
Pasterizacija je zagrijavanje na 60 -70oC pri čemu se uništavaju bakterija, ali ne i njihove spore. Sterilizacija je zagrijavanje na 130oC i više pri čemu se uništavaju i bakterije i njihove spore.

Što su Archebacterie ? To su evolucijski najstarije bakterije ili prabakterije.
Opiši termoacidofilne bakterije.
Žive na vulkanskom tlu i kiselom staništu, gdje podnose visoke temperature oko100oC i nizak pH oko 1-2.
Opiši metanogene bakterije.
Žive u močvarnom mulju gdje iz CO2 i H2 stvaraju metan ili u probavilu preživača gdje razlažu celulozu do metana.
Opiši halofitne bakterije.
Žive u područjima visoke koncentracije soli npr. Mrtvo more.

CIJANOBAKTERIJE

Koji tip organizma prikazuje crtež? Crtež prikazuje cijanobakteriju.
Kakav je to tip organizama? To su autotrofni prokarioti, koji vrše proces fotosinteze.
Navedi dijelove prikazane stanice:
1 – nukleoid
2 – stanična stijenka
3 – stanična membrana
4 – fotosintetska membrana
5 – cijanosomi
6 - ribosomi
Brojem 4 označena je fotosintetska membrana. Koje se strukture pod 5 nalaze na njoj i što se nalazi u njima? Na fotosintetskoj membrani nalaze se zrnca cijanosomi koji sadrže pigmente.
Navedi pigmente cijanobakterija
Klorofil- zeleni pigment, fikoeritrin- crveni pigment i fikocijan –plavi pigment
Opiši što je klorofil.
Klorofil je zeleni pigment ,naziv za klorofila, klorofil b, karoten i ksantofil.
Koje svojstvo imaju cijanobakterije zbog različitih pigmenata ?
Imaju svojstvo kromatske adaptacije- zbog različitih pigmenata upijaju različite valne duljine svjetlosti pa mpogu mijenjati boju, od zelene preko plave do modroljubičaste.
Što je produkt fotosinteze kod cijanobakterija?
Cijanoficejski škrob, sličniji glikogenu nego škrobu.
Cijanobakterije kolonije posjeduju granične stanice koje mogu vezati N2 iz atmosfete u dušične spojeve.Kako se zovu te stanice? Heterociste.
Navedi načine razmnožavanja cijanobakterija.
Dvojna dioba i vegetativno –kidanjem kolonija na više dijelova.
Značaj cijanobakterija u prirodi.
Najstariji fotosintetski organizmi na Zemlji (oko 2,7 milijardi godina), žive na svim područjima Zemlje, jer podnose izuzetno niske i visoke tempereture (od -60 do +90oC), naseljavaju siromašna tla nakon požara, vulkanskih erupcija.
Zašto se nazivaju pioniri vegetacije?
Naseljavaju siromašna tla i pripremaju tlo za naseljavanje ostale vegetacije.
Pojasni pojam „cvjetanje mora“
U ljetnim mjesecima uz rapidno razmnožavanje cijanobakterija ide i bakterijsko truljenje, pa se na površini mora stvaraju sluzave prevlake koje štete svim organizmima koji žive u vodi.
[Vrh] Go down
Korisnički profil
 
Virusi i bakterije
[Vrh] 
Stranica 1 / 1.

Permissions in this forum:Ne moľeą odgovarati na postove.
1.e  :: Predmeti :: Prirodne znanosti :: Biologija-
Forum(o)Bir: